சிஇஓ- உடன் ஒரு நாள்

டை அமைப்பின் ஒரு புதிய முயற்சி `டை ரீச்’. இந்த முயற்சியில் மதுரை, திருச்சி,  ஈரோடு...

Read More

குவி நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி பாதை

பிராந்திய மொழிகளில் தொழில்நுட்ப கல்வியை கற்றுக்கொடுக்க உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் குவி (guvi).

Read More

A flashback to the January events

 • By
 • February 27, 2018
 • Comments Off on A flashback to the January events

1. Investor Tuesday / Funding 101 When it comes to startup funding, too many enterprises often face challenges in understanding the funding dynamics of the system. The Chennai Angels (TCA) is one of the foremost angel investor networks in India. They help entrepreneurs build and grow their ventures and...

Read More

TiECON Chennai 2017

Read More

Tamil Nadu Entrepreneurs honored at 10th Annual TiECON Chennai 2017

 • By
 • December 28, 2017
 • Comments Off on Tamil Nadu Entrepreneurs honored at 10th Annual TiECON Chennai 2017

Read More

Mr B Soundararajan & Mr. G.B. Sundararajan, Sugana Foods Private Limited honored with Lifetime Achievement Award at TiECON Chennai 2017

 • By
 • December 28, 2017
 • Comments Off on Mr B Soundararajan & Mr. G.B. Sundararajan, Sugana Foods Private Limited honored with Lifetime Achievement Award at TiECON Chennai 2017

Read More

Suguna Foods bags Lifetime Achievement Award

 • By
 • December 28, 2017
 • Comments Off on Suguna Foods bags Lifetime Achievement Award

Read More

IITM launches annual report on Indian venture captial and private equity at TiECON 2017

 • By
 • December 28, 2017
 • Comments Off on IITM launches annual report on Indian venture captial and private equity at TiECON 2017

Read More

TiECON in Chennai

Read More