கனவுகளை செயல்களாக மாற்றுங்கள் ..
நல்ல பழக்கங்களை வழக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பம் உடையவரா நீங்கள் ??

இலவசமாக எதுவும் கிடைப்பதில்லை – மாறாக உங்களின் தனிப்பட்ட மாற்றங்களை கட்டணமாக செலுத்தி பயன்பெறுங்கள் !!

  • அர்ப்பணிப்பு – நிச்சயமாக நான் என் சுய மாற்றத்துக்காக அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பேன்.
  • ஒழுக்கம் – கட்டாயமாக தினம் என் செயல்களை ஒரு ஒழுக்கத்துடன் செய்வேன் .
  • பயிற்சி – எவ்வளவு சிரமத்திலும் எனது பயிற்சியை விடமாட்டேன் .

மேலும் தகவலுக்கு கீழ்கண்ட இணைப்பை கிளிக் செய்யவும் .https://chennai.tie.org

1 Comment

AffiliateLabz

Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

February 20, 2020 - 3:50 pm Reply

Leave a Comment